Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSVET USPEL

 

NEKAJ utrinkov iz posveta najdete na spodnji povezavi:

VEČ

 

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV
  IN  TEHNIKOV  MARIBOR
          Sodna ulica 24, 2000 Maribor, Tel   031-822-793
          www.drustvo-dgitmb.si;   info@drustvo-dgitmb.si

 

v sodelovanju z

MESTNO OBČINO MARIBOR

Sektor za varstvo okolja in ohranjanja narave
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

in


 

ENERGETSKO AGENCIJO ZA PODRAVJE
»Energap«
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor

organizira v Evropskem tednu trajnostne energije

v ponedeljek, 18.06.2012 ob 9.00 uri

 

strokovni posvet na temo:

IZZIV - STREHA KOT UPORABNI ELEMENT

 

Program  posveta:

9.00 – 9.20            Otvoritveni pozdrav
Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad. , predsednik DGIT Maribor
Predstavnik  Mestne občine Maribor

9.20 – 9.45            Energetska učinkovitost v stavbi - pomen strehe
Dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.kem. teh. – Energetska agencija za Podravje »Energap«

9.45 – 10.10          Zakonski okvirji pri gradnji novih in vzdrževanju uporabi obstoječih streh
Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad, višji predavatelj UM, FG

10.10 – 10.35        Požarna varnost – zahteve pri graditvi, vzdrževanju in uporabi objektov
Mag. Romana. Lah, univ.dipl.inž. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

10.35 – 11.00        Ozelenjene strehe – sestava in primeri dobre prakse
Dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž. FRAGMAT TIM d.d.

 

11.00 – 11.30        Odmor (osvežitev + prigrizki)

 

11.30 – 11.55        Bitumenski trakovi , ki so primerni za izdelavo ozelenjenih streh
Dr. Samo Lubej, univ.dipl.inž.grad. UM, FG

11.55 – 12.10        Uporaba vakuumsko izolacijskih panelov v primerih pomanjkanja prostora na terasah in ravnih strehah
Dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž. gradb. FRAGMAT TIM d.d.

12.10 – 12.35        Primeri dobre prakse na področju zelenih streh v EU
Marko Jaušovec, univ. dipl, inž. arh. UM, FG

12.35 – 13.00        Predstavitev izkušenj pri postavitvi fotovoltaičnih elementov na strehi
Igor Zemljič, univ.dipl.inž. REA SOLAR d. o. o.

13.00                     Diskusija in zaključek

Cilj posveta je informiranje in splošno osveščanje strokovnjakov, projektantov izvajalcev in širše javnosti o zelenih strehah in uporabi strešnih elementov pri montaži fotovoltaičnih elementov.

 

Strokovni posvet bo organiziran v hotelu City v Mariboru, ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Vsi udeleženi prejmejo potrdila o udeležbi. Predhodne prijave na info@drustvo-dgitmb.si ali na tel 031 822 793

 

KOTIZACIJE NI!

 

predsednik DGIT Maribor

STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

   


 

 

 

Že Zgodilo!!!

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV
IN TEHNIKOV MARIBOR
Sodna ulica 24,   2000 MARIBOR
Tel   031-822-793,      www.drustvo-dgitmb.si,      info@drustvo-dgitmb.si

 

v sodelovanju  z

 


MESTNO  OBČINO  MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Urad za komunalo, promet, okolje in prostor
Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

 

in

 

 

UNIVERZO V MARIBORU
FAKULTETO ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova 17, 2000 Maribor

organizirajo

 

 v četrtek, 19.11.2009 ob 9. uri

 

 

Posvet na temo:

Vpliv prometa na pogoje bivanja v mestu Maribor

s poudarkom na varovanje okolja in ohranjanje narave

 

Vsebina posveta:

9.00 - Pozdrav organizatorja - Stipan  MUDRAŽIJA univ. dipl. inž. gradb.,  predsednik DGIT Maribor


9.15 - Varstvo pred hrupom v luči veljavne zakonodaje -Predavateljica: ga. Nada MARKO, univ. dipl. inž.kem.teh., MOP IRSOP OE Maribor


9.30 - Promet, varstvo pred hrupom in varstvo zraka v Občinskem programu varstva okolja - Predavateljica: ga. Brigita ČANČ, univ. dipl. inž. grad,. Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave pri MOM


10.00 - Karta Hrupa za mesto Maribor - Predavatelj: g. Janez DREV, dipl. inž,. Epi Spektrum d.o.o.


10.30 - Kvaliteta zunanjega zraka v mestu Maribor - Predavatelj: mag. Benjamin LUKAN, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

 

ODMOR 11.00 - 11.30   

 

11.30 - Zmanjševaje posledic prometnih zastojev v urbanih okoljih za načrtom trajnostne mobilnosti - Predavatelj: g. Beno MESAREC, univ. dipl. inž. grad., UM, Fakulteta za gradbeništvo


12.00 - Kako izvajati trajnostno mestno politiko s časovno omejenim mandatom župana - Predavatelj:  doc. dr. Marjan LEP, univ. dipl. inž. grad., UM, Fakulteta za gradbeništvo


12.30 - Izvedeni aktivni protihrupni ukrepi na območju Maribora - Predavatelj: g. Igor ŠTUHEC, univ. dipl. inž. grad., Lineal d.o.o.

 

Cilj posveta je seznaniti strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematsko problematiko,

projektante, izvajalce in zainteresirano javnost o stanju in načinu vpliva prometa

na pogoje bivanja v mestu Maribor.

 

Strokovno predavanje bo organizirano v
Veliki dvorani
Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

 

KOTIZACIJE NI !

 

 

 

Oktober 2009, Maribor

predsednik DGIT Maribor

STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

   


 

Že zgodilo!!!

 

DRUŠTVO    GRADBENIH    INŽENIRJEV
IN TEHNIKOV MARIBOR

Sodna ulica 24

2000 MARIBOR

 

v sodelovanju  z

 

UNIVERZO V MARIBORU
FAKULTETO ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova 17

2000 Maribor

 

organizirata

 

v torek, 26.05.2009 ob 9.30 uri

 

 

Strokovno izobraževanje na temo

 

Učinkovita raba energije in program gradbene fizike s podjetjem FIBRAN NORD

proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o. iz Novega mesta:

 

Potek strokovnega predavanja:

9.30 – 10.00    Registracija predprijavljenih udeležencev (prijave na www.fibran.si)
10.00 – 10.15   Nagovor organizatorja, Stipan  MUDRAŽIJA, univ. dipl. inž. grad.,  predsednik DGIT Maribor
10.15 – 11.15   Toplotna zaščita zahtevnih konstrukcij, predavatelj ga. Marjeta VIDE LUTMAN, univ. dipl. inž. grad.
11.15 – 11.45   Pravilniki URE, predavatelj mag. g. Matjaž ZUPAN
11 45 – 12 15   Odmor
12 15 – 14 00   Program gradbene fizike FIBRAN ArchiMAID
                       predavatelj mag. g. Matjaž ZUPAN

 

Glede na aktualno tematiko po trenutno veljavnem Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (PURES), želimo na ta način seznaniti vse strokovnjake iz tega področja, kateri se ukvarjajo z navedeno problematiko, to je gradbenike, arhitekte, projektante, strojnike in delavce upravnih državnih in občinskih organov ter inšpekcijskih služb.

 

Zaradi spremljanja zasedenosti dvorane prosimo, da se vsi zainteresirani udeleženci prijavijo preko spletne strani www.fibran.si .

 

Strokovno predavanje bo organizirano v
Veliki dvorani
Rektorata Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor

 

KOTIZACIJE NI !

 

 

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

 

!!! Že zgodilo !!!

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV MARIBOR

v sodelovanju z


Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

in podjetjema


URSA SLOVENIJA d.o.o. in MAPEI d.o.o.


organizira


v sredo, 15. aprila 2009 ob 13:00, v hotelu PIRAMIDA, v MARIBORU

 

prestavljeno

 

v

 

HABAKUK

 

NA ISTO URO IN ISTI DAN


STROKOVNO PREDAVANJE IZ NASLEDNJIH PODROČIJ

Sistemi tesnenj v gradbeništvu (MAPEI)
in


Zvočna zaščita v gradbeništvu in delo s programskim orodjem
URSA Akustika 1.0 (URSA)

 

 

Program strokovnega izobraževanja:

 • 12:30 – 12:55 .... zbor v hotelu Piramida Maribor (zemljevid lokacije je v prilogi)
 • 12:55 – 13:00 .... pozdrav organizatorja; predsednik DGIT Maribor
 • 13:00 – 13:45 .... tesnenje objektov (pregled hidroizolacijskih sistemov v visoki gradnji); Viš. pred. Samo Lubej, univ.dipl.inž.grad.
 • 13:45 – 14:30 .... sistemi tesnenj v gradbeništvu (tesnenja podzemnih delov zgradb, zidov in ravnih streh); Zlatko Mehadžić, g.i.(Mapei)
 • 14:30 – 14:45 .... odmor
 • 14:45 – 15:45 .... zvočna zaščita v gradbeništvu (teoretske osnove o širjenju zvoka v stavbah, primeri dobre prakse pri Projektiranju, prikaz pravilno izdelanega elaborata o zvočni zaščiti stavb); Bojan Grobovšek, u. d. i. s.,
 • 15:45 – 16:30 .... praktični prikaz dela s programskim orodjem URSA Akustika 1.0 za izračun zvočne izolativnosti gradbenih konstrukcij; Blaž Grdina, u. d. i. g. (Ursa)
 • 16:30 .... pogostitev z degustacijo vina (vinarstvo Kupljen)

 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico, ki je v prilogi, pošljete na e-mail: ursa.southeast@uralita.com ali na fax 01/786-50-55, najkasneje do četrtka 10. 04. 2009.


Pričakujemo vas in se veselimo srečanja z vami.

 

Vljudno vabljeni!

 

-> PRIJAVNICA <-

 

 

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

Fotografije

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV MARIBOR

Sodna ulica 24, 2000 MARIBOR

Tel 031-822-793, www.drustvo-dgitmb.si, info@drustvo-dgitmb.si

 

 

in

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

 

v sodelovanju z

 

UNIVERZO V MARIBORU

FAKULTETO ZA GRADBENIŠTVO

Smetanova 17, 2000 Maribor

 

organizirata

 

 

v četrtek, 20.11.2008 ob 9.30 uri

 

posvet iz področja varstva okolja in ohranjanja narave


Vsebina posveta:


 • 9:30 - Pozdrav organizatorja

Stipan MUDRAŽIJA univ. dipl. inž. grad., predsednik DGIT Maribor


 • Promocija Občinskega programa varstva okolja ( OPVO za Maribor )

  Predavateljica: ga. Brigita ČANČ, u.d.i,g, ,MOM,Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave


 • Parkiranje danes in jutri skozi pogled Mestne občine Maribor

Predavatelj: g. David POLUTNIK, u.d.i.t.p., MOM, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za komunalo in promet


 • Parkiram, torej sem

Predavatelj: doc.dr. Marjan LEP, FAG Maribor


 • Prometno procesni in okoljski vidiki parkiranja

Predavatelj: g. Silvo CESTNIK, u.d.i.p, FAG Maribor


 • Parkiranje in pločniki v mestu

Predavatelj: Jurček KRISTOVIČ, i.g. URBIS Maribor v sodelovanju Jurij RUDOLF, u.d.i.g.


 • ODMOR


 • Ogled filma (računalniška projekcija z naslovom BOJ za ULICE),

FAG Maribor


 • Razprava in zaključki prisotnih.


Cilj posveta je seznaniti strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematsko problematiko, projektante, izvajalce in zainteresirano javnost o programu varstva okolja in ohranjanja narave ter pobud za rešitve mirujočega prometa.


Posvet bo organiziran v dvorani »Antona Trstenjaka«,na Rektoratu Univerze v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor.


KOTIZACIJE NI !

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

Fotografije

 

 

ŽE ZGODILO!!!!

 

 

DRUŠTVO    GRADBENIH    INŽENIRJEV
IN TEHNIKOV MARIBOR
Sodna ulica 24,   2000 MARIBOR
Tel   031-822-793,      www.drustvo-dgitmb.si,      info@drustvo-dgitmb.si

 

V sodelovanju  z

 

UNIVERZO V MARIBORU
FAKULTETO ZA GRADBENIŠTVO
Smetanova 17, 2000 Maribor

 

organizirata

 

 

v četrtek, 15.05.2008 ob 9. uri

 

strokovno predavanje na temo gradnje z izolacijskimi paneli s poudarkom na požarni varnosti

 

Vsebina strokovnega predavanja:

 

 • 9.00   Pozdrav organizatorja
           Stipan  MUDRAŽIJA, univ. dipl. inž. grad.,  predsednik DGIT Maribor

 

 • 9.15   Strokovna predstavitev gradnje z izolacijskimi paneli
           predavatelj g. Samo LUBEJ, univ .dipl. inž. grad.,  FG  Maribor

 

 • ODMOR - 10.00  -  10.30   

         V tem času se izvede prižig materiala Isophenic FireSafe. Preizkus gorljivosti se bo opravil z napravo, ki
         bo postavljena pred stavbo.

 

 • 10.30   Predstavitev podjetja KINGSPAN s poudarkom na revolucionarnem polnilu
           izolacijskih panelov Isophenic  FireSafe   in ogled rezultatov preizkusa gorljivosti
           predavatelj g. Marko GORŠIČ, Kingspan Ljubljana

 

 

Cilj strokovnega predavanja je seznaniti strokovnjake, ki se ukvarjajo z zgoraj navedeno  problematiko, projektante, izvajalce, delavce v državnih organih in inšpektorje.

 

 

Strokovno predavanje bo organizirano v veliki dvorani,
na Rektoratu Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor

 

KOTIZACIJE NI !

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

 

 

ŽE ZGODILO!!!

 

Fotografije

 

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV MARIBOR

Sodna ulica 24, 2000 MARIBOR

Tel 031-822-793,

www.drustvo-dgitmb.si , info@drustvo-dgitmb.si

 

In

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Zavod za varstvo okolja

Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

v sodelovanju z

UNIVERZO V MARIBORU

FAKULTETO ZA GRADBENIŠTVO

Smetanova 17, 2000 Maribor

organizirata

 

v četrtek, 22.11.2007 ob 9. uri

 

posvet iz področja varstva okolja:

Vsebina posveta:

9.00 - Pozdrav organizatorja

Stipan MUDRAŽIJA univ. dipl. inž. gradb., predsednik DGIT Maribor

9.15 - Osnutek dokumenta Občinski program varstva okolja za Maribor

Predavateljica: dr. Vesna Smaka-Kincl, direktorica Zavoda za varstvo okolja pri MOM .

9.45 - Vodooskrba mesta Maribor – »VODA JUTRI«

Predavatelj: g. Stanislav JECELJ univ. dipl. ekon., direktor Mariborski vodovod d.o.o.

10.15 - Vodni viri severovzhodne Slovenije

Predavatelj: g. Željko BLAŽEKA univ.dipl.inž.grad., direktor IEI d.o.o., Maribor

ODMOR 10.45 - 11.00

 

11.00 - Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v mestni občini Maribor in občinah, ki mejijo na mestno občino Maribor

Predavatelj: dr. Uroš Kranjc, univ.dipl.inž.grad., IEI d.o.o., Maribor

11.30 - Financiranje komunalnih programov

Predavatelj: g. Danilo ŠALAMON, dipl.inž.str.spec., vodja komunalnih programov, MOM

12.00 - Kataster kanalizacije

Predavatelj: g. Recek Darko, Nigrad d.d., Maribor

12.30 - Predstavitev projekta »Celovito urejanje področja Dravinje«

Predavateljjica: ga. Danica Leskovar Sagadin, inž.gradb.,dipl.oec.,Občina Slov. Bistrica

 

 

Cilj posveta je seznaniti strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematsko problematiko, projektante, izvajalce in zainteresirano javnost o stanju in načinu varovanju pitne vode.

 

Posvet bo organiziran v dvorani »Frana Miklošiča«,

na rektoratu Univerze v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor

KOTIZACIJE NI !

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

   


 

 

 

 

Že zgodilo

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR

SODNA UL. 24, 2000 MARIBOR,

www.drustvo-dgitmb.si, info@drustvo-dgitmb.si

 

v sodelovanju z

 

Univerzo v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

Laboratorij za raziskavo materialov in konstrukcij

organizira

v torek, 16. oktobra 2007 ob 9.00 uri

 

 

STROKOVNO PREDAVANJE NA TEMO

 

 

Tesnjenje ravnih streh s trakovi iz umetne mase

/ termoplastčni elastomeri /

 

v dvorani Frana Miklošiča, na rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

 

Posvet je namenjen strokovnim delavcem; kot so: projektanti, izvajalci, investitorji; kakor tudi ostalim zainteresiranim v javnosti .

 

PROGRAM PREDAVANJA:

 

 • 9.00 Pozdravni nagovor
 • 9.10-9.30 Zagotavljanje kakovosti streh z hidroizolacijo iz umetne mase - g. Samo LUBEJ, u.d.i.g., predavatelj na UM FG LMK
 • 9.30-10.30 Predstavitev družbe Hirler VAEPLAN GmbH in podjetja KLEMAKS d.o.o.: - g. Manfred HIRLER, HIRLER GmbH, generalni direktor, ga. Ingrid KOCBEK

Strokovno predavanje VAEPLAN: VAEPLAN tehnika tesnjenja

VAEPLAN Tip V, zaščitna plast in VAEPLAN Tip Universal, protipožarna zaščita - g. Manfred HIRLER, HIRLER GmbH , generalni direktor

FrankoPlan - tehnika tesnjenja:

Splošno - g. Manfred HIRLER, HIRLER GmbH, generalni direktor

Tesnjenje ravnih streh: - g. Imre Balint, HIRLER GmbH, strokovni sodelavec

 • 10.30-10.50 ODMOR
 • 10.50-12.30 VAE Wacker, obrnjena EVA:

Dolgoletne izkušnje/ekspertiza in CE-certificiranje

g. Manfred HIRLER, HIRLER GmbH, generalni direktor

DUD saniranje streh:

Kunsthaus Graz / Hiša umetnosti Gradec, novogradnja

VT valovita streha, saniranje

g. Karl Heinz EBERHARD , HIRLER GmbH, strokovni sodelavec

PUR/PIR - izolacija ravne strehe - alternativni izolacijski materiali:

g. Manfred HIRLER, HIRLER GmbH, generalni direktor

 

Po končanem predavanju družabno srečanje in pogostitev.

 

Predavanja bodo v nemškem jeziku s sprotnim prevajanjem. Udeležba na predavanju je brezplačna. Prosimo za informativno predhodno napoved udeležbe pri tajnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor,

 

na tel. 031 822 793 ali naš e-naslov.

 

Vljudno vabljeni

   

Maribor, 4.10.2006

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

   


 

 

 

Fotografije

 

ŽE ZGODILO !!!

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV MARIBOR

SODNA ULICA 24, 2000 MARIBOR

 

v sodelovanju z

 

Univerzo v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

 

Organizirata

 

STROKOVNI POSVET NA TEMO: Ravnanje z gradbenimi odpadki

 

v četrtek dne 25.01.2007 s pričetkom ob 9,00 uri

 

v dvorani Boruta Pečenka Tehniških fakultet v Mariboru

Smetanova ulica 17

 

Posvet je namenjen projektantom, izvajalcem, investitorjem, upravnim delavcem ter ostalim strokovnim in zainteresiranim javnostim, ki jih želimo celovito informirati o postopkih in obvezah, ki jih narekuje nova zakonodaja s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ob upoštevanju vseh okoljskih, prostorskih in tehničnih predpisov.

 

PROGRAM POSVETA:

 • Uvodni pozdrav
 • Zakonodaja in predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki, ga. Brigita CURK univ. dipl. inž. kem. teh. in Jurij RUDOLF univ. dipl.inž.grad., MOP, IRSOP Powerpoint predavanje.!!!!
 • Izvajanje odstranitve objekta z izkopom gradbene jame: prikaz operativne problematike in nalog na virtualnem primeru, g. Mirko ŠPRINZER gr. inž. Združenje RGO Slovenije in g. Branko KOSI univ. dipl. inž. str. JP Snaga d.o.o.
 • Obveznosti in naloge projektanta s področja ravnanja z odpadki , ki nastanejo pri gradbenih delih, g. Andrej ŠMID univ. dipl. inž. arh., tehnični direktor Komunaprojekt d.d. Maribor
 • Vloga Upravne enote v postopku izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj v povezavi z zagotavljanjem ustrezne dokumentacije za ravnanje z gradbenimi odpadki, ga. Jožica KRISTANIČ, univ. dipl. inž. arh. UE Maribor
 • Zaključna razprava

Udeležba na posvetu je brezplačna ob zaželeni predhodni napovedi tajnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor na tel. 031 822 793.

 

Vljudno vabljeni!

 

udeležbo potrdite pri tajnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor na tel. 031 822 793 ali na elektronski naslov: info@drustvo-dgitmb.si do vključno 18.04.2006.

   

   

  Vljudno vabljeni!

   

Maribor, 4.4.2006

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

   


 

Že zgodilo

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV MARIBOR

VETRINJSKA UL. 16, 2000 MARIBOR

 

in

 

Univerzo v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

 

V sodelovanju

REFLEX d.o.o.

Podgrad 4,Gornja Radgona,

ALUKOENIGSTAHL d.o.o . Neubergerjeva 31 Ljubljana

 

Organizirata strokovni posvet na temo:

 

ALU STEKLENE KONSTRUKCIJE V GRADBENIŠTVU

v četrtek dne 20.04.2006 s pričetkom ob 9,00 uri

 

v dvorani Boruta Pečenka Tehniških fakultet v Mariboru,

Smetanova ulica 17

 

 

V sklopu rednega izobraževanja članov z naslednjim programom:

 • 9,00 Zbiranje udeležencev
 • 9,15 Uvodni pozdrav
 • 9,30 Vabljena predavanja:
   • Zakonodaja na področju Alu – steklenih konstrukcij - Friderik Knez, univ. dipl. inž. str. ZAG
   • Evropski standardi na področju zasteklitev - Jože Govedič inž. str. REFLEX d.o.o.
   • Statika Alu-fasadnih konstrukcij - Vladimir Bračko univ. dipl. inž. str. Alukoenigstahl d.o.o.
   • Steklo kot zaščita pred padcem v globino – TRAV - Rudi Hajdinjak univ. dipl. inž. str. REFLEX d.o.o.
 • 10,30 Odmor
 • 10,45 Vabljena predavanja 2. del
   • Požarna varnost objektov - Milan Hajdukovič univ. dipl. inž. str. ZAG
   • Načrtovanje zasilnih izhodov - Jože Kohne Alukoenigstahl d.o.o.
   • Toplotna in zvočna zaščita objektov z Alu steklenimi konstrukcijami - Stephan Lungmuss arh. - Alukoenigstahl d.o.o.; Rudi Hajdinjak u.d.i.s. REFLEX d.o.o.
   • Uporaba in vzdrževanje objektov - Stipan Mudražija univ. dipl. inž. grad. MOP, IRSOP

 

Posvet je namenjen projektantom, izvajalcem, investitorjem, upravnim delavcem ter ostalim strokovnim in zainteresiranim, ki jih želimo v celoti informirati o postopkih in obvezah, ki jih narekuje nova zakonodaja s področja projektiranja, izdelave, gradnje in vzdrževanja Alu-steklenih konstrukcij ob upoštevanju vseh predpisov in standardov.

 

Udeležba na posvetu je brezplačna ob obvezni predhodni napovedi. Svojo udeležbo potrdite pri tajnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor na tel. 031 822 793 ali na elektronski naslov: info@drustvo-dgitmb.si do vključno 18.04.2006.

   

   

  Vljudno vabljeni!

   

Maribor, 4.4.2006

   

   predsednik DGIT Maribor

   STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

Že zgodilo

 

Izobraževanje IZS-ja

 

 


 

Že zgodilo

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR, vetrinjska ulica 16, 2000 Maribor,

 

organizira

 

v SREDO, 16.11.2005 OB 16.00 URI

PREDAVANJE - OKROGLA MIZA

 

Okrogla miza na temo

»Varovanje podtalnice na območju bodoče trase Slivnica – Draženci proti Ptuju »

v sklopu sodelovanja civilnih skupin pri projektu Lokalna Agenda 21 – Program varstva okolja za Maribor

 

 • 16.00 – 16.15: Predsednik DGIT Maribor Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad. – Pozdravni govor in uvod v predavanje.

 

 • 16.15 – 18.00: Kores Marijana, univ.dipl.inž.grad. - Predavanje z diskusijo: Varovanje podtalnice na območju bodoče trase Slivnica – Draženci proti Ptuju (vabljeni izdelovalci študije vpliva na okolje, strokovnih podlag za področje voda – podtalnica).

 

 

Predavanje – okrogla miza bo v prostorih sejne dvorane Zveze DIT Maribor, Vetrinjska ulica 16/I, prvo nadstropje.

 

 

KOTIZACIJE NI!

   

Maribor, 10.11.2005

 

 

  predsednik DGIT Maribor

  STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

 

Že zgodilo

 

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR, vetrinjska ulica 16, 2000 Maribor,

 

v sodelovanju z

 

Univerzo v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

 

organizirajo

 

v ČETRTEK, 29.9.2005 OB 9.00 URI

POSVET

V sklopu rednega izobraževanja članov z naslednjim programom

 

 

 • 9.00 – 9.30: Predsednik DGIT Maribor Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad. Pozdravni govor in uvod v predavanji.

 

 • 9.30 – 11.00: Jožica Kristanič, univ. dipl. inž. arh. Predavanje z diskusijo: Gradbeno dovoljenje 2. razdelek ZGO-1 UPB1

 

 • 11.00 - 11.30: ODMOR

 

 • 11.30 – 13.00:Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad. Predavanje z diskusijo: Gradnja – 3.razdelek ZGO-1 UBP1

 

Posvet bo organiziran v predavalnici »Boruta Pečenka«

na Tehniških fakultetah v Mariboru

Smetanova ul. 17

 

KOTIZACIJE NI!

   

Maribor, 9.9.2005

 

  predsednik DGIT Maribor

  STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   


 

 

Že zgodilo

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR, vetrinjska ulica 16, 2000 Maribor,

 

v sodelovanju z

 

INŽENIRSKO ZBORNICO SLOVENIJE

 

in

 

Univerzo v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

Laboratorij za preiskave gradbenih materialov in konstrukcij

 

 

organizirajo

 

 

v ČETRTEK, 27.1.2005 OB 9.00 URI

POSVET

V sklopu rednega izobraževanja članov z naslednjim programom

 

 

 

 • Dr. Janez REFLAK, univ. dipl. inž. grad.. Tehnična regulativa in standardizacija

 

 • G. Ivan LEBAN, univ. dipl. inž. el.Priporočila IZS za uporabo Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji

 

 

Posvet bo organiziran v predavalnici »Boruta Pečenka«

na Tehniških fakultetah v Mariboru

Smetanova ul. 17

 

 

KOTIZACIJE NI!

   

   

   

   

Maribor, 27.12.2005

 

  predsednik DGIT Maribor

  STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

   

 

 


 

 

Že zgodilo

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR, vetrinjska ulica 16, 2000 Maribor,

 

Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja in Komunalna direkcija

 

IN

 

Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

 

organizirajo

STROKOVNI POSVET NA TEMO: Ravnanje z gradbenimi odpadki

V ČETRTEK, DNE 21.10.2004 od 9.00 do 12.00 ure

v dvorani Boruta Pečenka Tehniških fakultet v Mariboru,

Smetanova ulica 17

 

 

Posvet je namenjen projektantom, izvajalcem, investitorjem, upravnim delavcem ter ostalim strokovnim in zainteresiranim javnostim, ki jih želimo celovito informirati o postopkih in obvezah, ki jih narekuje nova zakonodaja s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ob upoštevanju vseh okoljskih, prostorskih in tehničnih predpisov.

 

 

PROGRAM POSVETA:

 

 

8.45 - Zbiranje udeležencev

9.00 - Uvodni pozdrav

9.15 - Vabljena predavanja

   • Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki 2004-2008, mag. DUŠAN MARC, MOPE
   • Zakonodaja in predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki, ga. BRIGITA CURK, IRSOPE
   • Ravnanje z zemeljiskimi izkopi iz prostorskega in okoljskega vidika, g. STIPAN MUDRAŽIJA, IRSOPE
   • Varovanje okolja v Mestni občini Maribor, dr. VESNA SMAKA - KINCL, Zavod za varstvo okolja MO Maribor

10.15 - Odmor

10.30 - Vabljena predavanja - 2.del

   • Ravnanje z gradbenimi odpadki v MO Maribor, g. Branko Kosi, JP Snaga d.o.o. Maribor
   • Reciklaža in uporaba recikliranega agregata, mag. Bernardka Jurič, Univerza v Mariboru
   • Možnosti uporabe, preskušanja in certificiranje grad. proizvodov, g. Danijel Mejak, Aktim d.o.o. Ljubljana

11.15 - Zaključna razprava

12.00 - Tiskovna konferenca: Mestna hiša Rotovž

13.00 - Organiziran ogled zbirno - predelov. centra gradbenih odpadkov: Gokop d.o.o., Dogoše pri Maribor

 

 

 

Udeležba na posvetu je brezplačna ob obvezni predhodni napovedi. Svojo udeležbo potredite z izpolnitvijo Prijavnice. Izpolnjeno prijavnico z vabilom pošljite na fax: 02/460 52 42, do vključno 19.10.2004. Vsi udeleženci posveta prejemejo zbornik predavanj ob prihodu.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

  dr. VESNA SMAKA - KINCL, univ.dipl.inž

  direktorica

  Zavod za varstvo okolja

 

 


 

 

Že zgodilo

 

 

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR, vetrinjska ulica 16, 2000 Maribor

 

IN

 

Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

 

organizirata

POSVET S PREDSTAVITVIJO

V ČETRTEK, DNE 13.05.2004 OB 9.00 URI

v stavbi rektorata, Univerze v Mariboru,

Slomškov trg 15, predavalnica št. 1/I.

 

I. Predstavitev proizvodnega programa SCHOCK

 

1. TEMA: reševanje toplotnih mostov z elementom ISOKORB

   • prikaz rešitve različnih tipov pri balkonih
   • izračun koeficienta ?
   • prikaz vgraditve elementa ISOKORB

2. TEMA: reševanje zvočnih mostov z elementi TRONZOLE

   • prikaz rešitev različnih tipov pri stopnicah in podestu
   • prikaz graditve elementa TRONZOLE

3. TEMA: uporaba moznikov

4. TEMA: sistem podaljševanja armature - GRIP TEC

 

Predstavitev vodijo:

   • ga. Anita ŠNJADER, komercialist
   • g. Marko JEROMEL, direktor
   • g. MAUERKIRCHNER, direktor podjetja Schock iz Dunaja
    


II. POSVET:
Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.list RS, št. 110/2002 in 47/2004)

Tretji del: GRADITEV OBJEKTOV : pridobitev uporabnega dovoljenja, TEHNIČNI PREGLEDI.


Posvet vodijo:

  • g. Stipan MUDRAŽIJA, predsednik DGIT Maribor
  • ga. Rozalija DOBOŠIČ, UE Maribor
  • ga. Irena URŠIČ, UE Maribor

 

 

KOTIZACIJE NI!

 

 

predsednik DGIT Maribor

STIPAN MUDRAŽIJA, univ.dipl.inž.grad

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani