Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

 

5. Razpis Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad

najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2011/2012 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

Prijavnica za šolsko leto 2011/2012

 

 • Splošno

Temeljno poslanstvo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT Maribor) je skrb za spodbujanje razvoja gradbene stroke. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor uspešno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, zato je Izvršni odbor društva sprejel sklep, da se objavi razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomskim nalogam s področja gradbeništva, ki jih bodo izdelali diplomanti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Namen razpisa je spodbuditi razvoj študija gradbeništva in dodatno dvigniti kakovost ter atraktivnost diplomskih nalog.

 

 • Kandidati za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo diplomanti FG UM, ki so v študijskem letu 2011/2012 izdelali in oddali diplomsko nalogo v Referat za študijske zadeve ali opravili zagovor diplomske naloge. Kandidata lahko prijavi mentor, komentor, predstavnik podjetja ali se diplomant prijavi sam. Razpis velja za diplome univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija  ter diplomanti gospodarskega inženirstva. Razpis ne velja za diplomante študija ob delu in za kandidate, starejše od 30 let.

 

 • Področja razpisa

Diplomska dela, se bodo vrednotila po spodaj razpisanih področjih in sicer:

  • Materiali v gradbeništvu,
  • Operativno gradbeništvo,
  • Gradbene konstrukcije,
  • Gradbena mehanika,
  • Geotehnika,
  • Informatika v gradbeništvo,
  • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 • Komisija za nagrajevanje diplomskih nalog

Diplomska dela bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor DGIT Maribor. Komisija je sestavljena iz osmih članov, ki jih predstavljajo strokovnjaki iz gospodarstva in s fakultete; s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja. V komisiji, ki ocenjuje diplomske naloge, ne smeta biti mentor in komentor prijavljenih diplomskih nalog. V takem primeru, se za ocenjevanje diplomskega dela član komisije nadomesti z drugim članom komisije. Glede na prispele naloge izvršilni odbor DGIT Maribor imenuje komisijo. Komisija lahko odloči, da nagrade ne podeli ali pa jih izjemoma podeli več.

 

 • Način ocenjevanja diplomskih nalog

Naloge ocenjuje komisija, ki so ji na vpogled dane vse prispele diplomske naloge iz razpisanih področj.

Ocenjujejo se:

  • način pristopa k obravnavi temi,
  • izvirnost teme,
  • uporabnost naloge,
  • kvaliteta obdelave teme in
  • strokovnost.

 

Vsak od prej naštetih kriterijev se točkuje z ocenami od 6 do 10.  

 

 • Število nagrajenih diplomskih nalog

DGIT Maribor nagrajuje najboljše diplomsko delo iz razpisanih področij, naštetih v 3.alineji razpisa.  

 

 • Način in rok prijave

Razpis bo objavljen na spletnih straneh DGIT Maribor, FG in na oglasni deski FG. Rok za prijavo je od 1.10.2011 do 30.9.2012. Kandidat mora predati pisno vlogo in nalogo v tiskani obliki 1-izvod (fotokopija) in 1 izvod na CD v pdf formatu z možnostjo razmnoževanja. Vlogo se preda na referatu FG.  


 • Objava rezultatov

Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani DGIT Maribor in FG do konca leta 2012. DGIT Maribor bo izbrano nalogo iz razpisanih področij denarno nagradilo ter razglasilo najboljšo diplomsko delo v študijskem letu 2011/2012.

 

 • Nagrade

Nagradni sklad je 1000 € (brutto).  

 

 • Donatorji

DGIT Maribor bo za ustanovitev nagradnega sklada zbiralo sredstva donatorjev, zato si pridržuje pravico, da se en izvod nagrajenih diplomskih del, arhivira v arhivu DGIT Maribor kot dokazno gradivo. Na željo donatorjev se lahko razpiše še dodatna tematika, ki bo prav tako nagrajena iz nagradnega sklada.  

 

 

V Mariboru, November 2010

 

 

Predsednik DGIT Maribor

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.

 

Dekan Fakultete za gradbeništvo

red. prof. dr. Miroslav Premrov

 

 

Prijavnica za šolsko leto 2011/2012

 

 

 

Arhivi prejšnjih razpisov za najboljšo diplomske naloge

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani