Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

INŽENIR LETA 2006

 

 

Inženir leta 2006 – Viktor Markelj, univ. dipl. ing. gradb.

 

Inženir leta 2005<<<

Inženir leta 2007<<<

 

 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je v letu 2006 zasluženo odlikovalo Viktorja Marklja, u.d.i.g. s častnim nazivom » inženir leta ». Ta simpatični Štajerc v najboljših letih že vrsto let opozarja nase strokovno javnost po vsej Sloveniji, pa tudi izven nje s svojimi smelimi projektnimi rešitvami pri gradnji mostov in viaduktov. Viktor Markelj, univ. dipl. ing. gradb. sodi v sam vrh uspešnih in uglednih slovenskih inženirjev, ki so presegli običajne suhoparne gradbeniške rešitve in vpeljali v mostogradnjo nove trende pri snovanju in gradnji, ki odmevajo tudi v evropskem prostoru.

 

Rojen je bil dne 9.3.1958 v Slovenski Bistrici, kjer živi še danes. Gradbeništvo je doštudiral v Mariboru, kjer je leta 1982 tudi diplomiral. Še leto pred diplomo se je zaposlil v projektivnem biroju Gradis v Mariboru, leta 1990 pa je s partnerjem ustanovil Inženirski biro Ponting d.o.o., v katerem deluje kot direktor in projektant. Od leta 2003 je habilitiran tudi kot predavatelj na Gradbeni fakulteti v Mariboru.

 

V svoji bogati poklicni karieri se je odlikoval s tehnološkimi inovacijami pri tehnologijah gradnje prednapetih betonskih konstrukcij in vpeljavi tujih novosti kot n.pr. prvi uporabi zunanjih kablov v Sloveniji na viaduktu Bandera ter večjimi izvedenimi objekti, kot so: viadukta Goli vrh in Bandera na AC Razdrto - Čebulovica, viadukt Lešnica na obvoznici Ormoža, viadukta v razcepu Malence, viadukta Zlokarje in Črni Mlinar na Trojanah, most Dobra višine 65 m na AC Rijeka – Zagreb, most čez Muro, viadukt Šumljak na Rebernicah dolžine 670 m na odseku Razdrto – Podnanos, most čez Kokro v Kranju, pokriti most čez Savinjo v Laškem, most čez Dravinjo v Studenicah, ločni nadvoz 4-3 na AC Divača – Kozina. Seveda pa našteti izvedeni objekti še zdaleč niso vse, kar je ustvaril v 25 letih svoje poklicne kariere. Na njegovi referenčni listi najdemo nad petdeset najrazličnejših projektov mostov, pa tudi specialnih temeljenj in podzemnih gradenj, kot so galerije in pokriti vkopi, portali za predore, pa tudi zahtevne konstrukcije v visokogradnji – kot je streha tribune nogometnega stadiona v Celju.

 

Objavil je preko sedemdeset člankov s področja gradbenih konstrukcij doma in v tujini.

 

Posebej se je odlikoval tudi kot avtor ali soavtor mnogih nagrajenih mednarodnih in nacionalnih natečajev za inženirske konstrukcije, za kar je prejel številne nagrade in priznanja. Bil je soavtor prvonagrajene natečajne rešitve za viadukt Črni Kal.

 

Kot glavni avtor drugo in tretje nagrajene natečajne rešitve za most čez Muro in njeno poplavno območje, je po uspešni realizaciji tega mostu v dolžini 833m, v novembru 2003 prejel nagrado Inženirske zbornice za izjemne inženirske dosežke za inventivno konstruktorsko zasnovo ter realizacijo najdaljšega slovenskega mostu preko reke Mure na AC Vučja vas – Beltinci.

 

Prav tako je avtor prvonagrajene natečajne rešitve za most preko umetne dravske zajezitve na Ptuju, za katerega je izdelal izvedbeni projekt v svojem biroju Ponting in je trenutno v gradnji. Ta most s poševnimi kabli in nizkimi piloni s svojo zasnovo predstavlja novost v evropskem prostoru.

 

V Mariboru bo kmalu realizirana njegova prvonagrajena natečajna rešitev za most za pešce in kolesarje preko reke Drave na Studencih, za katero je bil prav tako izdelan izvedbeni projekt pri Pontingu. Zanimiva je tehnična rešitev, ki je inovativna in cenovno zelo ugodna – saj izkorišča obstoječi objekt kot pomoč pri montaži. Z lahkotno konstrukcijo in prosojno ograjo bo nova premostitev omogočala pristnejše doživetje reke Drave.

 

Seveda pa še velja omeniti avtorstvo zmagovalne natečajne rešitve na mednarodnem natečaju za most preko reke Save na spodnjem rtu Ade Ciganlije v Beogradu, ki bo z 200m visokim pilonom nova ikona dvomilijonskega mesta Beograd. Viktor Markelj u.d.i.g. je član številnih strokovnih združenj v Sloveniji: DGIT Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, SDGK Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev Ljubljana, kateremu predseduje, SDPI Slovenskega društva za potresno inženirstvo Ljubljana pa tudi v tujini: IABSE in FIB ter ima pridobljeno licenco Inženirske zbornice Slovenije in Srbije za projektiranje zahtevnih objektov.

 

Vsa ta poklicna uspešnost pa je samo del njegovega inženirskega poslanstva, saj od leta 2003 deluje še kot predavatelj za predmet mostovi na Gradbeni fakulteti v Mariboru, kjer prenaša svoje znanje mladim vedoželjnim bodočim gradbenikom, da se bodo zavedali, da kulturo človeštva soustvarja tudi gradbeništvo s svojimi monumentalnimi objekti.

 

Viktor Markelj, u.d.i.g. je res lahko ponosen na svoj ustvarjalni opus, saj so njegove stvaritve prava simfonija konstrukcijske dovršenosti, estetike in funkcionalnosti in nanj smo ponosni tudi njegovi stanovski kolegi, zato smo ga upravičeno počastili s priznanjem » Inženir leta ».

 

 

Inženir leta 2005<<<

Inženir leta 2007<<<

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani