Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

 

3. MEDNARODNI POSVET ENERGETSKA UČINKOVITOST V ARHITEKTURI IN GRADBENIŠTVU

Spoštovani člani!

Po dveh uspešno izvedenih posvetih je v pripravi že 3. mednarodni posvet ENERGETSKA UČINKOVITOST V ARHITEKTURI IN GRADBENIŠTVU, v sodelovanju z Univerzu v Mariboru Fakulteti za gradbeništvo. Posvet bo organiziran dne v četrtek, 18.10.2010. V duhu trenutnih razmer na področju gradbeništva bodo vabljeni tuji in domači predavatelji predstavili nabor idej, rešitev in projektov, ki bodo zrcalili rdečo nit letošnjega posveta pod skupnim imenom NOVE PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO.

 

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo 
in Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor vabita na

3. mednarodni posvet
ENERGETSKA UČINKOVITOST V ARHITEKTURI IN GRADBENIŠTVU
NOVE PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO


Dvorana B. Pečenka, UM FG, Maribor
18.oktober 2012


Po dveh uspešno izvedenih posvetih je v pripravi že 3. mednarodni posvet ENERGETSKA UČINKOVITOST V ARHITEKTURI IN GRADBENIŠTVU, ki bo v okviru mednarodnega projekta MOVE potekal v mesecu oktobru 2012 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za gradbeništvo. V duhu trenutnih razmer na področju gradbeništva bodo vabljeni tuji in domači predavatelji predstavili nabor idej, rešitev in projektov, ki bodo zrcalili rdečo nit letošnjega posveta pod skupnim imenom NOVE PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


University of Maribor, Faculty of Civil Engineering
and Association of Civil Engineers and Technicians Maribor invite you to

3rd International Conference
ENERGY EFFICIENCY IN ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING
NEW OPPORTUNITIES FOR SLOVENIA


B. Pečenko hall, UM, Faculty of Civil Engineering
18 October 2012


After two successful conferences, the 3rd International Conference ENERGY EFFICIENCY IN ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING is being prepared, which will be held in the frame of international project MOVE in October 2012 at University of Maribor, Faculty of Civil Engineering. In the spirit of a present situation in civil engineering, foreign and Slovene lecturers will be invited to present a variety of ideas, solutions and projects which will reflect the central theme of this year’s conference under the common name NEW OPPORTUNITIES FOR SLOVENIA.

 

 

 


 

 

INFORMACIJE ZA SPONZORJE IN OSTALE UDELEŽENCE

 

V mesecu oktobru želimo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo v sodelovanju z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor organizirati mednarodni posvet z naslovom »3.Mednarodni posvet Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu 2012«. Na osnovi Vaših strokovnih referenc iz omenjene tematike, bi Vas želeli povabiti, da aktivno sodelujete kot sponzor na posvetu.


Tematika posveta bi bila primarno usmerjena k informiranju strokovne javnosti s področja gradbene, arhitekturne in tudi druge inženirske stroke s povdarkom NOVE PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO.

 

Mednarodni posvet bo organiziran v četrtek dne 18.10.2012 ob 9.00 uri, v predavalnici Boruta Pečenka.

 

Sponzorstvo je definirano na sledeči način:

  • 1000,00€    - Srebrni (razstavljanje na posvetu, objava v zborniku)
  • 500,00€     - Bronasti (razstavljanje na posvetu)

 

podrobnejše informacije so na spletnem mestu:
http://www.drustvo-dgitmb.si/posvet2012.htm

 

kjer najdete podrobnejše informacije glede sklenitve pogodbe in način plačila.

 

Če se odločite za srebrno sponzorstvo prosimo, da vsebino Vašega prispevka na temo »Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu – vaše ime prispevka », napišite po predloženi predlogi (normal.dot - najdete na http://www.drustvo-dgitmb.si/posvet2012.htm) v dolžini do 8 strani ter jo pošljite na elektronski naslov na

 

Fakulteto za gradbeništvo      ali na      Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor
fg.euag@uni-mb.si                                         info@drustvo-dgitmb.si

 

pod oznako »3. Mednarodni posvet Energetska učinkovitost – sponzorji«

 

Vljudno Vas prosimo, da Vaš interes za sodelovanje na posvet potrdite na enega izmed omenjenih elektronskih naslovov, da Vas bomo lahko obveščali o podrobnostih in programu posveta. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

 

 

Red.prof.dr. Miroslav Premrov

Dekan

 

in

 

Stipan Mudražija

Predsednik DGIT-MB

 

 

 

 


DOKUMENTI za objavo v Zborniku

 

Navodilo

klikni tukaj!!

Osnutek za članek v zborniku

klikni tukaj!!

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani